Viewing articles tagged 'dns record'

 Memahami apa itu DNS dan fungsi DNS

Apa itu DNS? dan seberapa pentingkah DNS dalam dunia internet? lalu apa bedanya antara DNS dengan...